Kohde
Ehdot
 
 
?
Muut kaupan ehdot
 
 
 
 
 
 
 
?
Sopimussakko
Tarjouksen vakuudeksi ei makseta käsirahaa, vaan erillisestä sopimussakosta sovitaan erikseen välittäjän välityksellä, mikäli osapuolet pääsevät kaupan muista ehdoista sopimukseen. Sopimussakko voi olla enintään 10 % tarjotusta kauppahinnasta. Sopimussakko lankeaa maksettavaksi mikäli ostaja tai myyjä kieltäytyy tekemästä kauppaa sen jälkeen, kun molemmat osapuolet ovat sopineet ja hyväksyneet lopulliset kaupan ehdot ja kaikki ostajan asettamat edellytykset kaupalle ovat täyttyneet. Lisäksi edellytyksenä on, että tarjous on tehty ja hyväksytty maakaaren 2 luvun 1 §:n edellyttämässä muodossa. Sopimussakon määrä on korvauksen yläraja, joten osapuolilla ei ole oikeutta saada korvausta todellisesta vahingosta, mikäli se olisi sopimussakkoa suurempi.
Muut
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Asiakirjat ovat saatavilla toimistoltamme, josta voitte ne noutaa. Lähetämme ne teille sähköpostitse, mikäli olette täyttäneet alla oleviin yhteystietoihin sähköpostiosoitteenne.
:
?